2 lipca 2014r w godz. 9.00-16.30  „Działalność gospodarcza w organizacjach pozarządowych”

3 lipca 2014r w godz. 9.00-16.30 „Działalność gospodarcza w ngo w praktyce” 

Zapraszamy na szkolenia  dotyczące ekonomizacji działań organizacji pozarządowych oraz narzędzi służących do rozwijania działalności gospodarczej PES. (Podmioty Ekonomii Społecznej w skrócie PES to min:  stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie).

Dlaczego warto przyjść? Brak stabilnego finansowania to jedna z najpoważniejszych barier utrudniających funkcjonowanie organizacji pozarządowych. Prowadzenie działalności jedynie w oparciu o wygrane projekty  czy pozyskane granty nie daje możliwości długookresowego planowania i realizowania strategii rozwoju.

Rozwiązaniem może być ekonomizacja polegająca na założeniu i prowadzeniu działalności gospodarczej, w ramach jednej z dopuszczalnych prawem form: działalności gospodarczej prowadzonej bezpośrednio przez fundację lub stowarzyszenie, spółdzielni socjalnej czy spółki z o.o. non profit. Warunkiem powodzenia jest jednak gotowość do pokonania własnych obaw i stereotypów funkcjonujących w organizacjach na temat działalności biznesowej, a także gotowość do podjęcia konkurencji na wolnym rynku.

Czy naprawdę działalność gospodarcza w NGO się opłaca? Jaką formę wybrać? Na co zwrócić uwagę na etapie planowania? I jak praktycznie ją prowadzić? Odpowiedzi na te i inne pytania będziemy poszukiwać na szkoleniu, do udziału w którym serdecznie zapraszamy.

Grupa docelowa szkolenia to :

 •   przedstawiciele organizacji pozarządowych( PES) bez zarejestrowanej działalności gospodarczej
 •    osoby fizyczne zakładające organizacje pozarządowe(PES).

 Szkolenie jest bezpłatne. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Serdecznie zapraszamy !!!

W celu zgłoszenia chęci udziału w szkoleniach prosimy wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY i wysłać pocztą elektroniczną na adres  joannas@boris.org.pl  do dnia 23.06.2014r do godz. 10.00

Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniach zostaną o tym poinformowane mailowo lub telefonicznie

do dnia  25.06.2014r. Skontaktujemy się jedynie z osobami zakwalifikowanymi do udziału w szkoleniach.

Informacji w sprawie rekrutacji udziela Joanna Sarnowska tel. 22 624 02 80. 

Formularz zgłoszeniowy
Regulamin uczestnictwa – Działalność gospodarcza w ngo
Program szkolenia

 

Zapraszamy na kompleksowy, bezpłatny cykl szkoleń dotyczących ekonomizacji działań organizacji pozarządowych oraz narzędzi służących do rozwijania działalności gospodarczej PES. (Podmioty Ekonomii Społecznej w skrócie PES to stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie)

·         Przekazujemy wiedzę dotyczącą skutecznych metod budowania zespołu oraz współpracy z lokalną społecznością, biznesem, władzami samorządowymi.

·         Przekazujemy wiedzę praktyczną dotyczącą przepisów i procedur zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w ramach PES

·          Odpowiadamy na  pytania związane z finansami w podmiotach ekonomii społecznej. Dowiemy się jak zdobywać pieniądze i co z nimi zrobić,  na czym polega zdobywanie pieniędzy w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej.

Szkolenia skierowane są do osób działających  w organizacjach pozarządowych – jako pracownicy/pracowniczki, członkowie/członkinie, członkowie Zarządu etc, które zamierzają wzmocnić swoją pozycję finansową oraz uniezależnić się od grantodawców, poprzez  założenie działalności  gospodarczej.

Zakres tematyczny cyklu szkoleniowego

Szkolenie I: Budowanie zespołu i współpraca partnerska (13-14.05. 2014)

Skuteczny i dobrze funkcjonujący zespół ludzi, zaangażowany w prace,  to najwyższa  wartość organizacji.  Dlatego na szkoleniu dowiemy się jak budować zespół , zaangażować  ludzi do współpracy w wyznaczonym celu, jak realizować  role  w grupie. Komunikacja w zespole, to bardzo ważne zagadnienie również dla delegowania zadań i jak i podejmowania strategicznych decyzji . Jeśli  twoja organizacja, chce realizować swoją misję,  powinna mieć dobrą współpracę  w środowisku lokalnym  i z samorządem.  Pokarzemy wam – dobre praktyki w istniejących i działających już  partnerstwach  lokalnych.

Szkolenie II: ABC Ekonomii Społecznej ( 30-31 .05. 2014)

Wstęp do ekonomii społecznej. Na szkoleniu dowiemy się co to jest ekonomia społeczna i dlaczego jest taka istotna w obecnym czasie. Pokażemy modele i formy ekonomii społecznej. Poznamy korzyści płynące z ekonomizacji organizacji oraz poznamy podmioty ekonomii społecznej. Na szkoleniu zostanie pokazane jak stowarzyszenia i fundacje mogą wpisać się w nurt ekonomii społecznej i jakie niesie to za sobą korzyści. Dowiemy się na czym polega prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej. Przybliżona zostanie także wiedza o spółdzielniach socjalnych: jakie są zasady ich zakładania i funkcjonowania. Istotnym elementem szkolenia będą dobre praktyki już funkcjonujących podmiotów ekonomii społecznej.

Szkolenie III:   Pieniądze w organizacji i ich źródła (13-14.06.2014)

Pieniądze to ważny element prowadzonej działalności w organizacjach pozarządowych i wśród innych podmiotów ekonomii społecznej. Im więcej źródeł finansowania, tym organizacje mogą działać skuteczniej. Na szkoleniu odpowiemy więc na pytania związane z finansami w podmiotach ekonomii społecznej. Dowiemy się jak zdobywać pieniądze i co z nimi zrobić, w szczególności nauczymy się na czym polega zdobywanie pieniędzy w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej. Dowiemy się jakie są korzyści, ale też czasami zagrożenia i obowiązki wypływające z prowadzenia takiej działalności. Dowiemy się również z jakich źródeł finansowania mogą korzystać podmioty ekonomii społecznej. Ważną kwestią poruszoną na szkoleniu będą także obowiązki sprawozdawcze Podmiotów Ekonomii Społecznej, w tym organizacji prowadzących odpłatną działalność pożytku publicznego i działalność gospodarczą. 

Szkolenie IV: Planowanie działalności i biznesplan w ngo (04-05.07.2014)

Podmioty ekonomii społecznej powinny szczegółowo zaplanować swoją działalność. Na szkoleniu przekazana zostanie wiedza jak takie planowanie przeprowadzić, szczególnie w kontekście rozpoczęcia działalności gospodarczej. Odpowiemy na pytanie co to jest planowanie strategiczne i operacyjne, czemu jest tak istotne i jak je przeprowadzić. Na szkoleniu dowiemy się także co to jest biznes plan i jak się go tworzy. Jest to wiedza niezbędna dla organizacji planujących rozpocząć działalność gospodarczą. Dlatego każdy uczestnik wyjdzie ze szkolenia z zarysem takiego planu.             

Szkolenie V: Marketing i promocja w PES (12-13.09.2014)

Dobry PR to bardzo skuteczne narzędzie budowania wizerunku organizacji. Na szkoleniu wypracowane zostaną techniki skutecznego przekazu wraz z opracowaniem podstawowego komunikatu na temat organizacji. Przeprowadzimy analizę odbiorców, do których skierowane są działania. Omówimy podstawowe narzędzia promocji i sposób ich zastosowania.

Serdecznie zapraszamy !!!

Szkolenia będą prowadzone przez uznanych trenerów/specjalistów z powyższych tematów.

Uczestnicy Szkoły Ekonomi Społecznej mogą korzystać z bezpłatnych konsultacji indywidualnych miedzy szkoleniami.

Szkolenia odbywać się będą w ośrodku szkoleniowym w promieniu 90 kilometrów od Warszawy.

Zapewniamy transport, nocleg, wyżywienie oraz materiały szkoleniowe.

Więcej informacji na stronie projektu – ekonomiaspoleczna.boris.org.pl

regulamin SES

formularz zgłoszeniowy SES 3

grafik SES


Stowarzyszenie BORIS zaprasza na szkolenia:

7 kwiecień 2014r „Od pomysłu do projektu”

8 kwietnia 2014r”Jak dobrze napisać , zrealizować wniosek o dotacje”

Szkolenie jest dedykowane dla pracowników organizacji pozarządowych zajmujących się realizacją projektów. Szkolenie jest bezpłatne. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Serdecznie zapraszamy !!!

W celu zgłoszenia chęci udziału w szkoleniach prosimy wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY i wysłać pocztą elektroniczną na adres  joannas@boris.org.pl  do dnia 03.04.2014r

Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniach zostaną o tym poinformowane mailowo lub telefonicznie

do dnia  04.04.2014r. Skontaktujemy się jedynie z osobami zakwalifikowanymi do udziału w szkoleniach.

Informacji w sprawie rekrutacji udziela Joanna Sarnowska tel. 22 624 02 80. 

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin uczestnictwa

 

Stowarzyszenie Boris zaprasza w dniu 27 marca 2014r

zaprasza na seminarium pt:

               „Źródła dofinansowania działalności organizacji pozarządowych”

Podczas seminarium  będzie można  dowiedzieć się :

·        z jakich dotacji samorządowych można skorzystać na przykładzie miasta stołecznego Warszawy

·        o skutecznym fundraisingu  czyli   w jaki sposób przekonać  ludzi do wspierania naszej organizacji

·        jakie są źródła finansowania dla  NGO czyli skąd brać pieniądze na działalność.

Spotkanie jest bezpłatne, dedykowane  dla wszystkich osób zainteresowanych tworzeniem ekonomii społecznej, członków, pracowników, wolontariuszy NGO z województwa mazowieckiego.

Seminarium  odbędzie się 27 marca 2014r  w godz 9.15-16.30 w Centrum Warszawy. Zapewniamy przerwę kawową oraz lunch.           

Wszystkich chętnych prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i odesłanie na adres joannas@boris.org.pl do dnia 19 marca 2014r oraz zapoznanie się z Zaproszeniem oraz Programem Seminarium.

Formularz zgłoszeniowy

zaproszenie

program

Więcej »

W związku z planowanymi szkoleniami w ramach projektu „OWIES” zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na wynajem sali szkoleniowej i/lub przygotowanie cateringu na 4 szkolenia w Warszawie. Ofertę należy złożyć nieprzekraczalnym terminie: do dnia 29.01.2014 do godziny 10.00. Proces zakończony prosimy o zapoznanie się z protokołem wyboru oferty Protokół 98 OWIES

Załączam

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty – załącznik 1

Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – załącznik 2

Wzór umowy – załącznik 3

 

 

 

Zapraszam do składania ofert na opracowanie i przeprowadzenie czterech szkoleń w  Warszawie  z zakresu konstruowania biznes planu dla podmiotów ekonomii społecznej w ramach projektu ”OWIES czyli Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Ekonomii Społecznej na Mazowszu” realizowanego w ramach działania 7.2.2. POKL współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Ofertę należy złożyć nieprzekraczalnym terminie: do dnia 29.01.2014 do godziny 10.00. Procedura rozstrzygnięcie, prosimy o zapoznanie się z Protokół 97 OWIES Trener biznesplan

 Załączam

 •         Zapytanie ofertowe
 •         Formularz oferty (załącznik nr 1)
 •         Wzór wykazu wykonanych usług (załącznik nr 2)
 •         Wzór Oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (załącznik nr 3)
 •         Wzór umowy (załącznik nr 4

97 Zap_ofert_na_trenera_KUZNIA_Warszawa2014

97 Zał1do_zap_na_trenera_KUZNIA_Warszawa2014

97 Zał2_do_zap_na_trenera_KUZNIA_Warszawa2014

97 Zał3_Oświadczenie o braku powiązań_2014

97 Zal_4_Um_dla trenera

 

Jeżeli pragniesz rozwijać i wzmacniać Twoją organizację to szkolenie jest dla Ciebie. Jeśli nie chcesz by Twoja organizacja uzależniona była wyłącznie od dotacji rozwiązaniem może być zaangażowanie się w ekonomię społeczną. Tu biznesplan jest absolutną podstawą. Dzięki niemu określisz cele, etapy działania, dopracujesz planowane produkty, ocenisz szanse, zagrożenia dla Organizacji. Dzięki opracowanemu biznesplanowi Twoja organizacja będzie mogła zdobyć  niezależność finansową poprzez nowe źródła finansowania, wzmocni swoją strukturę i znaczenie.  

„Biznesplan w organizacji pozarządowej” to bezpłatne, 4-ro dniowe szkolenie dla wszystkich, którzy planują działać, bądź działają w ramach ekonomii społecznej – zarówno dla przedstawicieli organizacji pozarządowych (działalność gospodarcza lub działalność statutowa odpłatna) jak i spółdzielni socjalnych i innych podmiotów ekonomii społecznej.

Szkolenia pomyślane są jako kompendium wiedzy dotyczącej tworzenia i pracy z biznesplanem. W ramach szkoleń zdobędziesz wiedzą teoretyczną oraz stworzysz biznesplan własnej organizacji. Oferujemy również dopracowywania biznesplanu po szkoleniach w ramach konsultacji naszych ekspertów.

Najważniejsze elementy szkolenia:

 • Zasady tworzenia biznesplanu, jako podstawy kalkulacji przedsięwzięcia ekonomii społecznej;
 • Cele przedsiębiorstwa ekonomii społecznej w ramach działalności ekonomicznej;
 • Opis i charakterystyka oferowanych produktów i usług organizacji;
 • Analiza rynku docelowego;
 • Strategia marketingowa (w tym marketing-mix: cena, produkt, dystrybucja, promocja);
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem ekonomii społecznej;
 • Analiza SWOT i diagnozowanie ryzyka;
 • Uproszczona analiza finansowa na 12 miesięcy;

Szkolenia odbędą się w dniach 14.01.2014  , 31.01.2014, 13.02.2014, 06.03.2014 w Warszawie.

Szczególnie zachęcam aby z zgłaszali się Państwo na szkolenia grupowo – kilka osób z jednej organizacji – ponieważ biznesplanu nie można tworzyć i wdrażać samodzielnie.

Więcej »

 

Stowarzyszenie BORIS zaprasza na szkolenia:

 23 listopada  2013r pt „Przygotowanie wniosku w ramach otwartego konkursu ofert”

oraz 14 grudnia 2013r pt „Rozliczenie zadań finansowanych z dotacji w ramach otwartego  konkursu ofert”

Na szkolenie zapraszamy zwłaszcza pracowników organizacji pozarządowych oraz Urzędu Miasta Sulejówek rozliczających  zadania finansowane z dotacji Urzędu Miasta Sulejówek.

Szkolenie jest bezpłatne.

Serdecznie zapraszamy !!!

Więcej »

 

                                              Stowarzyszenie BORIS zaprasza

  na seminarium o tematyce bliskiej i istotnej  dla wszystkich organizacji pt:

               „Źródła dofinansowania działalności organizacji pozarządowych”

Podczas seminarium  będzie można  dowiedzieć się :

 • jakie są możliwości wsparcia finansowego dla  NGO czyli skąd brać pieniądze na działalność
 • z jakich   dotacji samorządowych można skorzystać na przykładzie miasta stołecznego Warszawy
 • o skutecznym fundraisingu  czyli   w jaki sposób przekonać  ludzi do wspierania naszej organizacji

Seminarium  odbędzie się 24 września 2013r w godz 10.00-13.00. Miejsce Seminarium :Warszawa, Centrum Konferencyjne Zielna, ul. Zielna 37, Budynek C, Piętro V, Sala Warszawa( wejście od ulicy Bagno)

Spotkanie jest bezpłatne,  dedykowane  dla członków, pracowników, wolontariuszy NGO z województwa mazowieckiego

 

Zapraszamy serdecznie !

 Wszystkich chętnych prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i odesłania na adres    joannas@boris.org.pl  

do dnia  20 września 2013r.

Szczegółowy program seminarium oraz formularz zgłoszeniowy prosimy pobrać ze strony http://ekonomiaspoleczna.boris.org.pl

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc informujemy, iż w zakwalifikowaniu się na seminarium decydować będzie kolejność zgłoszeń.

 

Konferencja organizowana jest w ramach projektu „OWIES czyli Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Ekonomii Społecznej na Mazowszu”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

program OWIES 24.09

Formularz-zgłoszeniowy(1)

FORMULARZ A

FORMULARZ B

 

Stowarzyszenie BORIS zaprasza na szkolenia „BIZNESPLAN W ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ”

Jeśli nie chcesz by Twoja organizacja uzależniona była wyłącznie od dotacji rozwiązaniem jest zaangażowanie się w ekonomię społeczną. Tu biznesplan jest absolutną podstawą. Dzięki niemu określisz swoje cele, etapy działania, szanse, zagrożenie – unikniesz wielu błędów; dzięki niemu Twoja organizacja zdobędzie nowe źródła finansowania, wzmocni swoją strukturę i znaczenie; dzięki niemu Twoja organizacja będzie funkcjonować niezależnie od projektów i dotacji.   

„Biznesplan w organizacji pozarządowej” to bezpłatne, 4 dniowe szkolenie dla wszystkich, którzy planują działać, bądź działają w ramach ekonomii społecznej – zarówno dla przedstawicieli organizacji pozarządowych (działalność gospodarcza lub działalność statutowa odpłatna) jak i spółdzielni socjalnych i innych podmiotów ekonomii społecznej.

Szkolenia pomyślane są jako kompendium wiedzy dotyczącej tworzenia i pracy z biznesplanem. W ramach szkoleń zdobędziesz wiedzą teoretyczną oraz stworzysz biznesplan własnej organizacji. Oferujemy również dopracowywania biznesplanu po szkoleniach w ramach konsultacji naszego eksperta.

Szkolenia podzielone są na dwie części:

Część teoretyczna: 

·         Najważniejsze elementy biznesplanu;

·         Zasady tworzenia biznesplanu, jako podstawy kalkulacji przedsięwzięcia ekonomii społecznej;

·         Cele przedsiębiorstwa ekonomii społecznej wobec działalność gospodarczej; 

Część praktyczna:

·         Opis i charakterystyka oferowanych produktów i usług Twojej organizacji;

·         Analiza rynku docelowego;

·         Strategia marketingowa (w tym marketing-mix: cena, produkt, dystrybucja, promocja);

·         Zarządzanie przedsiębiorstwem ekonomii społecznej;

·         Analiza SWOT i diagnozowanie ryzyka;

·          Opracowanie analizy finansowej na 12 miesięcy;

Szkolenia odbędą się w dniach 10.10.2013, 21.10.2013, 13.11.2013, 02.12.2013  w Warszawie.