Jednym z kluczowych elementów projektu OWIES jest Wiejski Inkubator Ekonomii Społecznej (WIES), który w tym roku będzie realizowany w Gminie Przasnysz. Jest to gmina, z którą Stowarzyszenie BORIS współpracuje od ponad dwóch lat. Owocem tej współpracy jest między innymi Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Gminy Przasnysz, które animuje lokalne życie społeczne. Więcej »

28 lutego odbyła się konferencja inaugurująca projekt OWIES, zatytułowana „Ekonomia społeczna na Mazowszu – działania i wyzwania”. Konferencja podzielona była na część prelekcyjną oraz panel dyskusyjny. W części pierwszej Magdalena Huszcza (Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych FISE)scharakteryzowała ogólne pojęcia dotyczące ekonomii społecznej oraz kondycję tej dziadziny w kontekście Mazowsza. Następnie Joanna Augustowska (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie) przedstawiła problematykę ekonomii społecznej z perspektywy konkretnych działań realizowanych w gminie Słupno. W kolejnym wystąpieniu Maciej Łepkowski przedstawił projekt „OWIES”, który między innymi realizował będzie działania w ramach innowacyjnego modelu „Partnerska Gmina” o którym opowiedział Zbigniew Wejcman (Stowarzyszenie BORIS). Część prelekcyjną zakończyło wystąpienie Anny Malinowskiej i Marcina Wojdata (Centrum Komunikacji Społecznej m.st. Warszawa), którzy przybliżyli uczestnikom konferencji projekt „TORO – w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej” realizowany przez Miasto Stołeczne Warszawa. Więcej »