28 lutego odbyła się konferencja inaugurująca projekt OWIES, zatytułowana „Ekonomia społeczna na Mazowszu – działania i wyzwania”. Konferencja podzielona była na część prelekcyjną oraz panel dyskusyjny. W części pierwszej Magdalena Huszcza (Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych FISE)scharakteryzowała ogólne pojęcia dotyczące ekonomii społecznej oraz kondycję tej dziadziny w kontekście Mazowsza. Następnie Joanna Augustowska (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie) przedstawiła problematykę ekonomii społecznej z perspektywy konkretnych działań realizowanych w gminie Słupno. W kolejnym wystąpieniu Maciej Łepkowski przedstawił projekt „OWIES”, który między innymi realizował będzie działania w ramach innowacyjnego modelu „Partnerska Gmina” o którym opowiedział Zbigniew Wejcman (Stowarzyszenie BORIS). Część prelekcyjną zakończyło wystąpienie Anny Malinowskiej i Marcina Wojdata (Centrum Komunikacji Społecznej m.st. Warszawa), którzy przybliżyli uczestnikom konferencji projekt „TORO – w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej” realizowany przez Miasto Stołeczne Warszawa.

 

Po krótkiej acz treściwej przerwie obiadowej rozpoczęła się druga cześć konferencji – panel dyskusyjny. Do dyskusji zaprosiliśmy panią Barbarę Kucharską (Mazowieckie Centrum Pomocy Społecznej), Magdalenę Huszczę (FISE), Rafała Krenza (Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL), Piotra Frączaka (OgólnopolskaFederacji Organizacji Pozarządowych i Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego).
Paneliści dyskutowali między innymi o sposobach wspierania rozwoju ekonomii społecznej, zarówno na poziomie europejskim, krajowym jak i regionalnym. Jednym z istotnych wątków w dyskusji była próba zdiagnozowania przyczyn powolnego rozwoju ekonomii społecznej oraz ocena efektywności dotychczasowych metod wsparcia.
Konferencję prowadził Zbigniew Wejcman
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za tłumne przybycie – w spotkaniu wzięło udział ponad 70 osób.
Szczególnie dziękujemy naszym prelegentom i panelistom.
Następna konferencja w ramach projektu OWIES pod koniec 2014 roku. Przyjrzymy się zmianom, które zajdą przez te trzy lata w obszarze mazowieckiej ekonomii społecznej.
Zapraszamy do zapoznania się z niektórymi prezentacjami naszych prelegentów:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *