Szkolenie „Podstawy ekonomii społecznej” to bezpłatne, 2 dniowe szkolenia prezentujące kompleksowo różne formy działalności łączącej wartości społeczne z ekonomicznymi. Na szkoleniach dowiedzą się Państwo jak założyć i prowadzić zakład aktywności zawodowej, spółdzielnią socjalną, czy też działalność odpłatną bądź gospodarczą w ramach organizacji pozarządowej.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką ekonomii społecznej, zarówno osoby działające w organizacjach pozarządowych (lub innych podmiotach ekonomii społecznej) jak i osoby dopiero planujące rozpocząć działalność w tym sektorze.

Szkolenia odbędą się 13 i 14 czerwca w Ostrołęce.

Serdecznie zapraszamy !!!

Ramowy program szkolenia 

Dzień 1 – Wstęp do ekonomii społecznej (13 czerwiec 2012)

 • Ekonomia Społeczna: definicja, cele, podmioty, obszary działania, prawo, finansowanie
 • Specyfika Spółdzielni Socjalnej i Zakładów Aktywizacji Zawodowej
 • Wdrażanie rozwiązań w przedsiębiorczości społecznej – doświadczenia i praktyka
 • Budowanie tożsamości PES
 • Dobre praktyki ekonomii społecznej

Dzień 2 – Działalność gospodarcza odpłatna w organizacjach pozarządowych (14 czerwiec 2012)

 • Procedury rejestracyjne.
 • Działalność gospodarcza i odpłatna (planowanie/prowadzenie)
 • Różnice między działalnością odpłatną a działalnością gospodarczą,
 • Zmiany w statucie organizacji w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej i/lub odpłatnej,
 • Obowiązki sprawozdawcze i rozliczeniowe w związku prowadzeniem działalności zarobkowej.

Warunki rekrutacji

Istnieje możliwość zgłaszania się na pojedyncze dni szkolenia jednakże preferowane będą zgłoszenia na wszystkie dwa dni szkoleniowe. Rekrutacja będzie prowadzona zgodnie z Regulaminem, który określa także warunki uczestnictwa w szkoleniach. Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią przed zgłoszeniem się na szkolenia.

W celu zgłoszenia chęci udziału w szkoleniach prosimy wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY i  wysłać pocztą elektroniczną na adres  maciek@boris.org.pl

      Istnieje również możliwość wysłania zgłoszenia pocztą na adres: Stowarzyszenie BORIS, ul. Ogrodowa 50 m.1, 00-876 Warszawa lub dostarczyć go osobiście. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 5 czerwca 2012 o godziny 24:00. 

Warunkiem udziału w szkoleniach, poza spełnieniem formalnych wymagań, jest wypełnienie deklaracji przystąpienia do projektu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych zawartych w formularzu PEFS w ramach projektu . Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu zostaną poproszone o wypełnienie tych dokumentów przed rozpoczęciem szkolenia.

Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniach zostaną o tym poinformowane mailowo lub telefonicznie 6 czerwca 2012r. Skontaktujemy się jedynie z osobami zakwalifikowanymi do udziału w szkoleniach.

Informacji w sprawie rekrutacji udziela Maciej Łepkowski, tel. 22 624 02 80

 

Pliki do pobrania:

 1. Regulamin rekrutacji oraz uczestnictwa w szkoleniach
 2. Formularz zgłoszeniowy 

 

Komentowanie zostało zamknięte.