Aby działać zgodnie z przepisami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki a w szczególności priorytetu 7.2.2 w ramach którego finansowany jest nasz OWIES, do regulaminu szkoleń zostały wprowadzone zmiany dotyczące wieku osób, które mogą uzyskać wsparcie w ramach projektu. Zapraszamy więc osoby w wieku od 15 do 64 lat (mieszkające na terenie Mazowsza) . Takie ograniczenie wiekowe, które może budzić kontrowersję zwłaszcza jeśli chodzi o jego górną granicę, wynika z założeń priorytetu 7.2.2, którego jednym z głównych celów jest walka z bezrobociem. W związku z tym projekt skierowany jest do osób w tzw. „wieku produkcyjnym”, wobec których istnieje realne zagrożenie bezrobociem.

Wszystkie osoby, które zgłosiły się na szkolenia a nie mieszczą się w określonych widełkach wiekowych, bardzo uprzejmie przepraszamy, że ta informacje pojawia się w trakcie rekrutacji. Niestety nie możemy przyjąć na szkolenia osób starszych niż 64 lata lub młodszych niż lat 15.

Komentowanie zostało zamknięte.