Szkolenie „Początkujący Fundraiser” to bezpłatne, 2 dniowe kompendium wiedzy z pozyskiwania funduszy na działalność organizacji pozarządowych (lub innych podmiotów ekonomii społecznej), połączone z case study i ćwiczeniami.

Po szkoleniu będziesz wiedział, jak przygotować roczny plan działań fundraisingowych, gdzie szukać darczyńców indywidualnych i firm, jak przygotować się i przeprowadzić spotkanie ze sponsorem, oraz co to znaczy stworzyć motywujący komunikat fundraisingowy, czyli co „działa pozytywnie” na darczyńców.

Zapraszamy wszystkich początkujących fundraiserów, działających co najmniej od 1 roku w III sektorze, na wyjątkowe szkolenie. W naszym Stowarzyszeniu wiemy, że najbardziej efektywne szkolenia to takie, dzięki którym uczestnicy potrafią przełożyć zdobytą wiedzę na codzienne działania w organizacji. I tak też zostało zaprojektowane szkolenie ”Początkujący fundraiser”.

Na  szkoleniu dowiecie się:

– jak przygotować roczny plan działań fundraisingowych,

– jak wykorzystać silne strony organizacji w procesie pozyskiwania funduszy,

– jak przygotować motywujący przekaz komunikacyjny do akcji pozyskiwania funduszy,

– gdzie znaleźć darczyńców indywidualnych dla Waszej organizacji,

– jak wyselekcjonować firmy, które będą chciały wspierać Waszą organizację,

– w jaki sposób przygotować i przeprowadzić spotkanie z firmą – potencjalnym sponsorem, aby spotkanie zakończyło się sukcesem.

Szkolenia odbędą się 29 września oraz 9 października 2012 w Warszawie. 

Serdecznie zapraszamy !!!

 Ramowy program szkolenia „Początkujący Fundraiser”  wrzesień/październik Warszawa 2012 

Dzień 1 – Na czym polega fundraising? (29 wrzesień 2012)

 • Miejsce fundraisingu w strukturze organizacji pozarządowej
 • Fundraiser – nowy zawód na rynku pracy
 • Tworzenie planu działań fundraisingowych
 • Analiza silnych i słabych stron organizacji
 • Wykorzystanie silnych stron organizacji w procesie pozyskiwania funduszy

Dzień 2 – Pozyskiwanie funduszy od firm i darczyńców indywidualnych (9 październik 2012)

 • Kim są darczyńcy Twojej organizacji i dlaczego jest to ważna informacja dla fundraisera
 • Motywacje darczyńców
 • Formułowanie przekazu fundraisingowego kampanii
 • Gdzie szukać potencjalnych darczyńców,
 • W jaki sposób przekonać  ludzi do wspierania naszej organizacji,
 • Jakimi metodami pozyskiwać nowych darczyńców
 • Gdzie szukać potencjalnych darczyńców korporacyjnych,
 • Jak przygotować się do spotkania z firmą,
 • Jak poprowadzić spotkanie z przyszłym sponsorem

Warunki rekrutacji

Istnieje możliwość zgłaszania się na pojedyncze dni szkolenia jednakże preferowane będą zgłoszenia na wszystkie dwa dni szkoleniowe. Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które działają w organizacjach pozarządowych co najmniej rok. Rekrutacja będzie prowadzona zgodnie z Regulaminem, który określa także warunki uczestnictwa w szkoleniach. Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią przed zgłoszeniem się na szkolenia.

W celu zgłoszenia chęci udziału w szkoleniach prosimy wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY i  wysłać pocztą elektroniczną na adres  maciek@boris.org.pl . Istnieje również możliwość wysłania zgłoszenia pocztą na adres: Stowarzyszenie BORIS, ul. Ogrodowa 50 m.1, 00-876 Warszawa lub dostarczyć go osobiście do dnia 23 września 2012 do godziny 23:59. 

Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin rekrutacji prosimy pobrać za pomocą linków znajdujących się na końcu posta.   

Warunkiem udziału w szkoleniach, poza spełnieniem formalnych wymagań, jest wypełnienie deklaracji przystąpienia do projektu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych zawartych w formularzu PEFS w ramach projektu . Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu zostaną poproszone o wypełnienie tych dokumentów przed rozpoczęciem szkolenia.

Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniach zostaną o tym poinformowane mailowo lub telefonicznie 25 września 2012r. Skontaktujemy się jedynie z osobami zakwalifikowanymi do udziału w szkoleniach.

Informacji w sprawie rekrutacji udziela Maciej Łepkowski, tel. 22 624 02 80.

Pliki do pobrania:

1. Regulamin uczestnictwa 

2. Formularz zgłoszeniowy

3. Formularz PEFS oraz deklaracja przystąpienia do projektu (dokument poglądowy – prosimy wypełnić wówczas gdy zostaną Państwo zakwalifikowani do udziału w szkoleniach)

Komentowanie zostało zamknięte.