Jeśli nie chcesz by Twoja organizacja uzależniona była wyłącznie od dotacji rozwiązaniem jest zaangażowanie się w ekonomię społeczną. Tu biznesplan jest absolutną podstawą. Dzięki niemu określisz swoje cele, etapy działania, szanse, zagrożenie – unikniesz wielu błędów; dzięki niemu Twoja organizacja zdobędzie nowe źródła finansowania, wzmocni swoją strukturę i znaczenie; dzięki niemu Twoja organizacja będzie funkcjonować niezależnie od projektów i dotacji.   

„Biznesplan w organizacji pozarządowej” to bezpłatne, 4 dniowe szkolenie dla wszystkich, którzy planują działać, bądź działają w ramach ekonomii społecznej – zarówno dla przedstawicieli organizacji pozarządowych (działalność gospodarcza lub działalność statutowa odpłatna) jak i spółdzielni socjalnych i innych podmiotów ekonomii społecznej.

Szkolenia pomyślane są jako kompendium wiedzy dotyczącej tworzenia i pracy z biznesplanem. W ramach szkoleń zdobędziesz wiedzą teoretyczną oraz stworzysz biznesplan własnej organizacji. Oferujemy również dopracowywania biznesplanu po szkoleniach w ramach konsultacji naszego eksperta.

Szkolenia podzielone są na dwie części:

Część teoretyczna: 

  • Najważniejsze elementy biznesplanu;
  • Zasady tworzenia biznesplanu, jako podstawy kalkulacji przedsięwzięcia ekonomii społecznej;
  • Cele przedsiębiorstwa ekonomii społecznej wobec działalność gospodarczej;

Część praktyczna:

  • Opis i charakterystyka oferowanych produktów i usług Twojej organizacji;
  • Analiza rynku docelowego;
  • Strategia marketingowa (w tym marketing-mix: cena, produkt, dystrybucja, promocja);
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem ekonomii społecznej;
  • Analiza SWOT i diagnozowanie ryzyka;
  •  Opracowanie analizy finansowej na 12 miesięcy;

Szkolenia odbędą się w dniach 10 grudnia 2012, 10 i 28 styczeń 2013, 18 luty 2013 w Warszawie.

Szczególnie zachęcam aby z zgłaszali się Państwo na szkolenia grupowo – kilka osób z jednej organizacji – ponieważ biznesplanu nie można tworzyć i wdrażać samodzielnie.

Serdecznie zapraszamy !!!

 

 

Warunki rekrutacji

 Istnieje możliwość zgłaszania się na pojedyncze dni szkolenia jednakże preferowane będą zgłoszenia na wszystkie cztery dni szkoleniowe. Szkolenia przeznaczone są dla osób, które działają w organizacjach pozarządowych i które prowadzą bądź planują prowadzenie działalności gospodarczej lub działalności statutowej odpłatnej (lub działają w innych PES). Szkolenia będą najbardziej skuteczne gdy z jednej organizacji będzie więcej niż jedna osoba – takie zgłoszenia będą preferowane. Zapraszamy na szkolenia 2 – 4 osoby z jednej organizacji. Razem z formularzem rekrutacyjnym prosimy złożyć załączoną ankietę która ma na celu zrekrutowanie grupy o zbliżonym poziomie wiedzy. Rekrutacja będzie prowadzona zgodnie z Regulaminem, który określa także warunki uczestnictwa w szkoleniach. Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią przed zgłoszeniem się na szkolenia.

W celu zgłoszenia chęci udziału w szkoleniach prosimy wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY oraz ANKIETĘ wysłać pocztą elektroniczną na adres  owies@boris.org.pl . Istnieje również możliwość wysłania zgłoszenia pocztą na adres: Stowarzyszenie BORIS, ul. Ogrodowa 50 m.1, 00-876 Warszawa lub dostarczyć go osobiście do dnia 5 grudnia 2012 do godziny 12:00. 

Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin rekrutacji prosimy pobrać ze strony  – www.ekonomiaspoleczna.boris.org.pl

Warunkiem udziału w szkoleniach, poza spełnieniem formalnych wymagań, jest wypełnienie deklaracji przystąpienia do projektu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych zawartych w formularzu PEFS w ramach projektu . Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu zostaną poproszone o wypełnienie tych dokumentów przed rozpoczęciem szkolenia.

Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniach zostaną o tym poinformowane mailowo lub telefonicznie 6 grudnia 2012r. Skontaktujemy się jedynie z osobami zakwalifikowanymi do udziału w szkoleniach.

Informacji w sprawie rekrutacji udziela Maciej Łepkowski, tel. 22 624 02 80. (Proszę dzwonić  w dniach 3,4,5.12.2012). 

PLIKI DO POBRANIA:

Komentowanie zostało zamknięte.