Rozpoczynamy rekrutację na bezpłatne usługi księgowe. Zapraszamy stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie i inne podmioty ekonomii społecznej do zgłaszania swoich kandydatur.  

Siedem zakwalifikowanych PES będzie bezpłatnie obsługiwane przez wykwalifikowane biuro rachunkowe przez 24 miesiące – od stycznia 2013 do grudnia 2014 roku.

Rekrutacja otwarta jest dla wszystkich PES z pierwszeństwem dla młodych organizacji (do trzech lat działalności) ze szczególnym uwzględnieniem organizacji aktywnie działających oraz organizacji z  terenów wiejskich i wiejsko-miejskich.

Formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganymi załącznikami prosimy składać do 20 grudnia 2012 do godziny 23:59.

W przypadku zgłoszenie się większej ilości PES decyduje ilość punktów (patrz regulamin) oraz kolejność zgłoszeń.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Rekrutacji oraz pozostałymi dokumentami:

Wszelkich informacji w sprawie rekrutacji udziela Maciej Łepkowski pod numerem 22 624 02 80 lub mailowo maciek@boris.org.pl

Komentowanie zostało zamknięte.