Organizacje pozarządowe często występują w roli beneficjenta otrzymującego pomoc publiczną a także coraz częściej  w roli benefaktora – przekazującego  środki publiczne innym organizacjom.  Jednym z głównych przedmiotów kontroli instytucji zarządzających i pośredniczących jest właśnie pomoc publiczna. Brak stosowania właściwych przepisów prawnych i wynikających z nich procedur może utrudniać rozliczenie projektu oraz skutkować powstaniem kosztów niekwalifikowanych.

Więcej informacji o szkoleniu w zakładce Szkolenia.  

UWAGA, UWAGA !!!!! ZE WZGLĘDU NA BARDZO DUŻĄ ILOŚĆ ZGŁOSZEŃ ZAMYKAMY REKRUTACJE NA SZKOLENIA  „Promocja organizacji w internecie – marketing i PR. Google Grants – AdWords dla organizacji non – profit”. ZGŁOSZENIA, KTÓRE BĘDĄ DO NAS NADAL WYSYŁANE NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE .

WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH ZAPRASZAMY NA TO SAMO SZKOLENIE, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W POŁOWIE KWIETNIA (nabór zostanie ogłoszony dwa tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia).

Google Grants to program firmy Google przeznaczony dla OPP (Organizacji Pożytku Publicznego). Program umożliwia bezpłatny dostęp do linków sponsorowanych w wyszukiwarce Google. Dzięki temu możesz skuteczniej dotrzeć do konkretnej grup darczyńców i beneficjentów, zainteresowanych obszarem w jakim działa Twoja organizacja. Ponadto, organizacje przyjęte do programu Google Grants otrzymują internetowe konto reklamowe oraz dzienną kwotę do wykorzystania w wysokości 330 USD. Środki można wydać np. na wsparcie kampanii fundraisingowej organizacji (także 1%!) lub promocję marki organizacji. Więcej informacji na temat w zakładce szkolenia