Organizacje pozarządowe często występują w roli beneficjenta otrzymującego pomoc publiczną a także coraz częściej  w roli benefaktora – przekazującego  środki publiczne innym organizacjom.  Jednym z głównych przedmiotów kontroli instytucji zarządzających i pośredniczących jest właśnie pomoc publiczna. Brak stosowania właściwych przepisów prawnych i wynikających z nich procedur może utrudniać rozliczenie projektu oraz skutkować powstaniem kosztów niekwalifikowanych.

Więcej informacji o szkoleniu w zakładce Szkolenia.  

Komentowanie zostało zamknięte.