Rekrutacja na szkolenie została zakończona. Zapraszamy do korzystania z innych  szkoleń.

Stowarzyszenie BORIS w ramach Projektu OWIES zaprasza pracowników organizacji pozarządowych oraz osoby fizyczne na bezpłatne szkolenie „ Planowanie działań-od pomysłu do projektu”:

1. Co to jest projekt – definicja, cechy i elementy.
2. Jak poprawnie napisać projekt – diagnoza, cele, zadania, rezultaty, harmonogram – zajęcia warsztatowe.
3. Budżet projektu – o czym pamiętać planując finanse.
4. Jakie są źródła dofinansowania podmiotów ekonomii społecznej

Termin: 27.05. 2013 Przasnysz, godz. 9.00-17.00 ( miejsce szkolenia zostanie podane póżniej)

Jeżeli jesteś pracownikiem organizacji pozarządowej lub jesteś członkiem władz organizacji, jesteś osobą fizyczną i masz pomysł założenia organizacji pozarządowej, na pewno zastanawiasz się skąd wziąć pieniądze na działania Twojej organizacji, skąd można otrzymać wsparcie i jak napisać projekt oraz gdzie złożyć wniosek o dotacje na jego realizację.
Na szkoleniu dowiesz się, czym jest projekt, jak przygotować się do jego napisania, jak poprawnie sformułować jego cel, w jaki sposób opisać działania, które trzeba powiązać z finansami czyli budżetem, oraz umiejscowić wszystko w czasie czyli przygotować harmonogram. Skomplikowane? Na pewno, ale udział w naszym szkoleniu pomoże Ci zrozumieć w jaki sposób zabrać się do przygotowani a projektu. A kto i kiedy ogłasza konkursy? Dowiesz się tego na szkoleniu. Serdecznie zapraszamy.

Na szkolenie zapraszamy osoby, które:

ukończyły 18 lat, ale nie ukończyły 64,
świadczą pracę na rzecz organizacji (umowa o pracę, umowa cywilnoprawna, umowa wolontarystyczna, członkostwo w organizacji) lub mają w planach założyć organizację pozarządową,
wypełnią i podpiszą deklarację uczestnictwa w projekcie – zawierający dane osobowe oraz udostępnią swoje dane osobowe do celów rekrutacji, monitoringu i ewaluacji Europejskiego Funduszu Społecznego.

Formularze zgłoszeniowe należy dostarczyć do 23 maja 2013 r. godz. 12.00:

mailem na adres: joannas@boris.org.pl z dopiskiem w temacie maila: szkolenie 23 maja 2013
osobiście do biura Stowarzyszenia BORIS od poniedziałku do piątku w godz. 09:00 – 17.00, ul. Ogrodowa 50/1, 00-876 Warszawa (prosimy o wcześniejsze telefoniczne umówienie swojej wizyty, 22 620 31 92).

Decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona.

Osoba do kontaktu: Joanna Sarnowska

Tel. 22 624-02-80, joannas@boris.org.pl

Osoby przyjęta na szkolenie zostaną o tym poinformowane mailowo. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z osobami, które zostaną przyjęte na szkolenie.

Formularz zgłoszeniowy 27.05.2013
Regulamin uczestnictwa

Projekt: „OWIES czyli Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Ekonomii Społecznej na Mazowszu” Nr projektu: UDA-POKL.07.02.02-14-003/09-00 realizowany jest w ramach Poddziałania 7.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Komentowanie zostało zamknięte.