Stowarzyszenie BORIS zaprasza na szkolenia „BIZNESPLAN W ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ”

Jeśli nie chcesz by Twoja organizacja uzależniona była wyłącznie od dotacji rozwiązaniem jest zaangażowanie się w ekonomię społeczną. Tu biznesplan jest absolutną podstawą. Dzięki niemu określisz swoje cele, etapy działania, szanse, zagrożenie – unikniesz wielu błędów; dzięki niemu Twoja organizacja zdobędzie nowe źródła finansowania, wzmocni swoją strukturę i znaczenie; dzięki niemu Twoja organizacja będzie funkcjonować niezależnie od projektów i dotacji.   

„Biznesplan w organizacji pozarządowej” to bezpłatne, 4 dniowe szkolenie dla wszystkich, którzy planują działać, bądź działają w ramach ekonomii społecznej – zarówno dla przedstawicieli organizacji pozarządowych (działalność gospodarcza lub działalność statutowa odpłatna) jak i spółdzielni socjalnych i innych podmiotów ekonomii społecznej.

Szkolenia pomyślane są jako kompendium wiedzy dotyczącej tworzenia i pracy z biznesplanem. W ramach szkoleń zdobędziesz wiedzą teoretyczną oraz stworzysz biznesplan własnej organizacji. Oferujemy również dopracowywania biznesplanu po szkoleniach w ramach konsultacji naszego eksperta.

Szkolenia podzielone są na dwie części:

Część teoretyczna: 

·         Najważniejsze elementy biznesplanu;

·         Zasady tworzenia biznesplanu, jako podstawy kalkulacji przedsięwzięcia ekonomii społecznej;

·         Cele przedsiębiorstwa ekonomii społecznej wobec działalność gospodarczej; 

Część praktyczna:

·         Opis i charakterystyka oferowanych produktów i usług Twojej organizacji;

·         Analiza rynku docelowego;

·         Strategia marketingowa (w tym marketing-mix: cena, produkt, dystrybucja, promocja);

·         Zarządzanie przedsiębiorstwem ekonomii społecznej;

·         Analiza SWOT i diagnozowanie ryzyka;

·          Opracowanie analizy finansowej na 12 miesięcy;

Szkolenia odbędą się w dniach 10.10.2013, 21.10.2013, 13.11.2013, 02.12.2013  w Warszawie.