Stowarzyszenie BORIS zaprasza na szkolenia:

 23 listopada  2013r pt „Przygotowanie wniosku w ramach otwartego konkursu ofert”

oraz 14 grudnia 2013r pt „Rozliczenie zadań finansowanych z dotacji w ramach otwartego  konkursu ofert”

Na szkolenie zapraszamy zwłaszcza pracowników organizacji pozarządowych oraz Urzędu Miasta Sulejówek rozliczających  zadania finansowane z dotacji Urzędu Miasta Sulejówek.

Szkolenie jest bezpłatne.

Serdecznie zapraszamy !!!

Więcej »