Stowarzyszenie BORIS zaprasza na szkolenia:

 23 listopada  2013r pt „Przygotowanie wniosku w ramach otwartego konkursu ofert”

oraz 14 grudnia 2013r pt „Rozliczenie zadań finansowanych z dotacji w ramach otwartego  konkursu ofert”

Na szkolenie zapraszamy zwłaszcza pracowników organizacji pozarządowych oraz Urzędu Miasta Sulejówek rozliczających  zadania finansowane z dotacji Urzędu Miasta Sulejówek.

Szkolenie jest bezpłatne.

Serdecznie zapraszamy !!!

W celu zgłoszenia chęci udziału w szkoleniach prosimy wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY i go wysłać pocztą elektroniczną na adres  joannas@boris.org.pl . Istnieje również możliwość wysłania zgłoszenia pocztą na adres: Stowarzyszenie BORIS, ul. Ogrodowa 50 m.1, 00-876 Warszawa lub dostarczyć go osobiście od dnia 4.11.2013r do  dnia 12 listopada 2013r do godz. 9.00

Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniach zostaną o tym poinformowane mailowo lub telefonicznie

Do dnia  13 listopada 2013r. Skontaktujemy się jedynie z osobami zakwalifikowanymi do udziału w szkoleniach.

Informacji w sprawie rekrutacji udziela Joanna Sarnowska tel. 22 624 02 80.  

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin uczestnictwa

Komentowanie zostało zamknięte.