Jeżeli pragniesz rozwijać i wzmacniać Twoją organizację to szkolenie jest dla Ciebie. Jeśli nie chcesz by Twoja organizacja uzależniona była wyłącznie od dotacji rozwiązaniem może być zaangażowanie się w ekonomię społeczną. Tu biznesplan jest absolutną podstawą. Dzięki niemu określisz cele, etapy działania, dopracujesz planowane produkty, ocenisz szanse, zagrożenia dla Organizacji. Dzięki opracowanemu biznesplanowi Twoja organizacja będzie mogła zdobyć  niezależność finansową poprzez nowe źródła finansowania, wzmocni swoją strukturę i znaczenie.  

„Biznesplan w organizacji pozarządowej” to bezpłatne, 4-ro dniowe szkolenie dla wszystkich, którzy planują działać, bądź działają w ramach ekonomii społecznej – zarówno dla przedstawicieli organizacji pozarządowych (działalność gospodarcza lub działalność statutowa odpłatna) jak i spółdzielni socjalnych i innych podmiotów ekonomii społecznej.

Szkolenia pomyślane są jako kompendium wiedzy dotyczącej tworzenia i pracy z biznesplanem. W ramach szkoleń zdobędziesz wiedzą teoretyczną oraz stworzysz biznesplan własnej organizacji. Oferujemy również dopracowywania biznesplanu po szkoleniach w ramach konsultacji naszych ekspertów.

Najważniejsze elementy szkolenia:

  • Zasady tworzenia biznesplanu, jako podstawy kalkulacji przedsięwzięcia ekonomii społecznej;
  • Cele przedsiębiorstwa ekonomii społecznej w ramach działalności ekonomicznej;
  • Opis i charakterystyka oferowanych produktów i usług organizacji;
  • Analiza rynku docelowego;
  • Strategia marketingowa (w tym marketing-mix: cena, produkt, dystrybucja, promocja);
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem ekonomii społecznej;
  • Analiza SWOT i diagnozowanie ryzyka;
  • Uproszczona analiza finansowa na 12 miesięcy;

Szkolenia odbędą się w dniach 14.01.2014  , 31.01.2014, 13.02.2014, 06.03.2014 w Warszawie.

Szczególnie zachęcam aby z zgłaszali się Państwo na szkolenia grupowo – kilka osób z jednej organizacji – ponieważ biznesplanu nie można tworzyć i wdrażać samodzielnie.

Więcej »