Stowarzyszenie Boris zaprasza w dniu 27 marca 2014r

zaprasza na seminarium pt:

               „Źródła dofinansowania działalności organizacji pozarządowych”

Podczas seminarium  będzie można  dowiedzieć się :

·        z jakich dotacji samorządowych można skorzystać na przykładzie miasta stołecznego Warszawy

·        o skutecznym fundraisingu  czyli   w jaki sposób przekonać  ludzi do wspierania naszej organizacji

·        jakie są źródła finansowania dla  NGO czyli skąd brać pieniądze na działalność.

Spotkanie jest bezpłatne, dedykowane  dla wszystkich osób zainteresowanych tworzeniem ekonomii społecznej, członków, pracowników, wolontariuszy NGO z województwa mazowieckiego.

Seminarium  odbędzie się 27 marca 2014r  w godz 9.15-16.30 w Centrum Warszawy. Zapewniamy przerwę kawową oraz lunch.           

Wszystkich chętnych prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i odesłanie na adres joannas@boris.org.pl do dnia 19 marca 2014r oraz zapoznanie się z Zaproszeniem oraz Programem Seminarium.

Formularz zgłoszeniowy

zaproszenie

program

v:* {behavior:url(#default#VML);}
o:* {behavior:url(#default#VML);}
w:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}

Dotacje samorządowe na przykładzie procedur obowiązujących w m.st. Warszawie zaprezentowane zostaną zasady teoretyczne i praktyczne dotyczące otwartych konkursów ofert i trybu „małych grantów”. Dodatkowo, prowadząca przedstawi informacje dotyczące tego na co zwracać uwagę realizując projekty dofinansowane ze środków samorządowych.

·       Ewa Kolankiewicz- Prezeska Federacji Centrum Szpitalna, specjalistka od zarządzania organizacją pozarządową. Jest autorką tekstów na temat prowadzenia organizacji oraz realizacji projektów znajdujących się w portalu ngo.pl oraz współautorką publikacji na temat współpracy organizacji z samorządem. Ma doświadczenie w pracach w komisjach konkursowych (wcześniej zespołach opiniujących) w Warszawie. Jest członkinią Zespołu ds. Wdrażania Działania 5.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Regularnie w spółpracuje ze Stowarzyszeniem Klon/Jawor, Stowarzyszeniem BORIS oraz Federacją Organizacji Służebnych Mazowia. Jest członkinią Komisji Dialogu Społecznego ds. Organizacji Wspierających.

 

Fundraising to umiejętność etycznego i długofalowego budowania relacji z darczyńcami. W Polsce fundacje i stowarzyszenia potrafią często pisać wnioski o dotacje ale bardzo rzadko próbują korzystać z innych źródeł finansowania swoich działań jak np. osoby indywidualne czy biznes. Podczas seminarium zastanowimy się wspólnie nad tym jak zacząć fundraising w mojej organizacji i od czego zależy sukces w pozyskiwaniu środków.

·       Andrzej Pietrucha – absolwent historii na Uniwersytecie Warszawskim oraz Charity Marketing and Fundraising w Cass Business School (MSc). Pracował w Fundacji Wspólna Droga (United Way Polska) oraz Fundacji ITAKA, gdzie zajmował się komunikacją i fundraisingiem. Trener – członek Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych i Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu. Stypendysta British Council oraz Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe. Współpracownik BORIS i sieci SPLOT. Obecnie kieruje fundacją korporacyjną Banku Ochrony Środowiska.

Źródła finansowania NGO -W trakcie spotkania uczestnicy/-czki poznają zasadnicze typy źródeł finansowania organizacji pozarządowych. Zaprezentowane zostaną informacje zarówno o tych bardziej znanych metodach pozyskiwania środków na działania organizacji (składki, dotacje, działalność odpłatna), jak i tych, które są  wykorzystywane rzadziej bądź od niedawna (różne techniki fundraisingu). Spotkanie pozwoli przyjrzeć się szerokiej gamie możliwych źródeł finansowania, przy czym żadne z nich nie będzie specjalnie wyróżnione czy bardziej szczegółowo omówione.

·       Zbigniew Wejcman – działacz pozarządowy, od 1993 r. pracujący w Biurze Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS. Jako doradca, animator i szkoleniowiec (trener III stopnia i superwizor STOP) specjalizuje się z problematyce współpracy międzysektorowej i standaryzacji usług, działań lobbingowych i rzecznictwa, tworzeniu partnerstw lokalnych oraz animacji i przedsiębiorczości społecznej. Związany z wieloma organizacjami pozarządowymi (był m.in. przewodniczącym Sieci SPLOT, wiceprzewodniczącym Federacji MAZOWIA, wiceprezesem WRZOS, prezesem i dyrektorem BORIS, członkiem zarządu warszawskiego KIK). Autor i współautor ok. 40 książek, wykładowca na UKSW, PAN, Collegium Civitas.

 

Spotkanie jest bezpłatne, dedykowane  dla wszystkich osób zainteresowanych tworzeniem ekonomii społecznej, członków, pracowników, wolontariuszy NGO z województwa mazowieckiego.

Seminarium  odbędzie się 27 marca 2014r  w godz 9.15-16.30 w Centrum Warszawy. Zapewniamy przerwę kawową oraz lunch.           

 

Wszystkich chętnych prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i odesłanie na adres joannas@boris.org.pl do dnia 19 marca 2014r

Szczegółowy program seminarium oraz formularz zgłoszeniowy prosimy pobrać ze strony http://ekonomiaspoleczna.boris.org.pl

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc informujemy, że o  zakwalifikowaniu się na seminarium decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Każda osoba zakwalifikowana do udziału w seminarium  zostanie poinformowana drogą mailową w terminie do dnia 22 marca 2014 ( wraz z podaniem adresu miejsca seminarium). Ponadto adres miejsca seminarium zostanie opublikowany na stronie http://ekonomia.boris.org.pl/?p=824

Konferencja organizowana jest w ramach projektu „OWIES czyli Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Ekonomii Społecznej na Mazowszu”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Komentowanie zostało zamknięte.