2 lipca 2014r w godz. 9.00-16.30  „Działalność gospodarcza w organizacjach pozarządowych”

3 lipca 2014r w godz. 9.00-16.30 „Działalność gospodarcza w ngo w praktyce” 

Zapraszamy na szkolenia  dotyczące ekonomizacji działań organizacji pozarządowych oraz narzędzi służących do rozwijania działalności gospodarczej PES. (Podmioty Ekonomii Społecznej w skrócie PES to min:  stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie).

Dlaczego warto przyjść? Brak stabilnego finansowania to jedna z najpoważniejszych barier utrudniających funkcjonowanie organizacji pozarządowych. Prowadzenie działalności jedynie w oparciu o wygrane projekty  czy pozyskane granty nie daje możliwości długookresowego planowania i realizowania strategii rozwoju.

Rozwiązaniem może być ekonomizacja polegająca na założeniu i prowadzeniu działalności gospodarczej, w ramach jednej z dopuszczalnych prawem form: działalności gospodarczej prowadzonej bezpośrednio przez fundację lub stowarzyszenie, spółdzielni socjalnej czy spółki z o.o. non profit. Warunkiem powodzenia jest jednak gotowość do pokonania własnych obaw i stereotypów funkcjonujących w organizacjach na temat działalności biznesowej, a także gotowość do podjęcia konkurencji na wolnym rynku.

Czy naprawdę działalność gospodarcza w NGO się opłaca? Jaką formę wybrać? Na co zwrócić uwagę na etapie planowania? I jak praktycznie ją prowadzić? Odpowiedzi na te i inne pytania będziemy poszukiwać na szkoleniu, do udziału w którym serdecznie zapraszamy.

Grupa docelowa szkolenia to :

  •   przedstawiciele organizacji pozarządowych( PES) bez zarejestrowanej działalności gospodarczej
  •    osoby fizyczne zakładające organizacje pozarządowe(PES).

 Szkolenie jest bezpłatne. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Serdecznie zapraszamy !!!

W celu zgłoszenia chęci udziału w szkoleniach prosimy wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY i wysłać pocztą elektroniczną na adres  joannas@boris.org.pl  do dnia 23.06.2014r do godz. 10.00

Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniach zostaną o tym poinformowane mailowo lub telefonicznie

do dnia  25.06.2014r. Skontaktujemy się jedynie z osobami zakwalifikowanymi do udziału w szkoleniach.

Informacji w sprawie rekrutacji udziela Joanna Sarnowska tel. 22 624 02 80. 

Formularz zgłoszeniowy
Regulamin uczestnictwa – Działalność gospodarcza w ngo
Program szkolenia