Stowarzyszenie Boris zaprasza w dniu 27 marca 2014r

zaprasza na seminarium pt:

               „Źródła dofinansowania działalności organizacji pozarządowych”

Podczas seminarium  będzie można  dowiedzieć się :

·        z jakich dotacji samorządowych można skorzystać na przykładzie miasta stołecznego Warszawy

·        o skutecznym fundraisingu  czyli   w jaki sposób przekonać  ludzi do wspierania naszej organizacji

·        jakie są źródła finansowania dla  NGO czyli skąd brać pieniądze na działalność.

Spotkanie jest bezpłatne, dedykowane  dla wszystkich osób zainteresowanych tworzeniem ekonomii społecznej, członków, pracowników, wolontariuszy NGO z województwa mazowieckiego.

Seminarium  odbędzie się 27 marca 2014r  w godz 9.15-16.30 w Centrum Warszawy. Zapewniamy przerwę kawową oraz lunch.           

Wszystkich chętnych prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i odesłanie na adres joannas@boris.org.pl do dnia 19 marca 2014r oraz zapoznanie się z Zaproszeniem oraz Programem Seminarium.

Formularz zgłoszeniowy

zaproszenie

program

Więcej »

W związku z planowanymi szkoleniami w ramach projektu „OWIES” zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na wynajem sali szkoleniowej i/lub przygotowanie cateringu na 4 szkolenia w Warszawie. Ofertę należy złożyć nieprzekraczalnym terminie: do dnia 29.01.2014 do godziny 10.00. Proces zakończony prosimy o zapoznanie się z protokołem wyboru oferty Protokół 98 OWIES

Załączam

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty – załącznik 1

Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – załącznik 2

Wzór umowy – załącznik 3

 

 

 

Zapraszam do składania ofert na opracowanie i przeprowadzenie czterech szkoleń w  Warszawie  z zakresu konstruowania biznes planu dla podmiotów ekonomii społecznej w ramach projektu ”OWIES czyli Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Ekonomii Społecznej na Mazowszu” realizowanego w ramach działania 7.2.2. POKL współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Ofertę należy złożyć nieprzekraczalnym terminie: do dnia 29.01.2014 do godziny 10.00. Procedura rozstrzygnięcie, prosimy o zapoznanie się z Protokół 97 OWIES Trener biznesplan

 Załączam

 •         Zapytanie ofertowe
 •         Formularz oferty (załącznik nr 1)
 •         Wzór wykazu wykonanych usług (załącznik nr 2)
 •         Wzór Oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (załącznik nr 3)
 •         Wzór umowy (załącznik nr 4

97 Zap_ofert_na_trenera_KUZNIA_Warszawa2014

97 Zał1do_zap_na_trenera_KUZNIA_Warszawa2014

97 Zał2_do_zap_na_trenera_KUZNIA_Warszawa2014

97 Zał3_Oświadczenie o braku powiązań_2014

97 Zal_4_Um_dla trenera

 

Jeżeli pragniesz rozwijać i wzmacniać Twoją organizację to szkolenie jest dla Ciebie. Jeśli nie chcesz by Twoja organizacja uzależniona była wyłącznie od dotacji rozwiązaniem może być zaangażowanie się w ekonomię społeczną. Tu biznesplan jest absolutną podstawą. Dzięki niemu określisz cele, etapy działania, dopracujesz planowane produkty, ocenisz szanse, zagrożenia dla Organizacji. Dzięki opracowanemu biznesplanowi Twoja organizacja będzie mogła zdobyć  niezależność finansową poprzez nowe źródła finansowania, wzmocni swoją strukturę i znaczenie.  

„Biznesplan w organizacji pozarządowej” to bezpłatne, 4-ro dniowe szkolenie dla wszystkich, którzy planują działać, bądź działają w ramach ekonomii społecznej – zarówno dla przedstawicieli organizacji pozarządowych (działalność gospodarcza lub działalność statutowa odpłatna) jak i spółdzielni socjalnych i innych podmiotów ekonomii społecznej.

Szkolenia pomyślane są jako kompendium wiedzy dotyczącej tworzenia i pracy z biznesplanem. W ramach szkoleń zdobędziesz wiedzą teoretyczną oraz stworzysz biznesplan własnej organizacji. Oferujemy również dopracowywania biznesplanu po szkoleniach w ramach konsultacji naszych ekspertów.

Najważniejsze elementy szkolenia:

 • Zasady tworzenia biznesplanu, jako podstawy kalkulacji przedsięwzięcia ekonomii społecznej;
 • Cele przedsiębiorstwa ekonomii społecznej w ramach działalności ekonomicznej;
 • Opis i charakterystyka oferowanych produktów i usług organizacji;
 • Analiza rynku docelowego;
 • Strategia marketingowa (w tym marketing-mix: cena, produkt, dystrybucja, promocja);
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem ekonomii społecznej;
 • Analiza SWOT i diagnozowanie ryzyka;
 • Uproszczona analiza finansowa na 12 miesięcy;

Szkolenia odbędą się w dniach 14.01.2014  , 31.01.2014, 13.02.2014, 06.03.2014 w Warszawie.

Szczególnie zachęcam aby z zgłaszali się Państwo na szkolenia grupowo – kilka osób z jednej organizacji – ponieważ biznesplanu nie można tworzyć i wdrażać samodzielnie.

Więcej »

 

                                              Stowarzyszenie BORIS zaprasza

  na seminarium o tematyce bliskiej i istotnej  dla wszystkich organizacji pt:

               „Źródła dofinansowania działalności organizacji pozarządowych”

Podczas seminarium  będzie można  dowiedzieć się :

 • jakie są możliwości wsparcia finansowego dla  NGO czyli skąd brać pieniądze na działalność
 • z jakich   dotacji samorządowych można skorzystać na przykładzie miasta stołecznego Warszawy
 • o skutecznym fundraisingu  czyli   w jaki sposób przekonać  ludzi do wspierania naszej organizacji

Seminarium  odbędzie się 24 września 2013r w godz 10.00-13.00. Miejsce Seminarium :Warszawa, Centrum Konferencyjne Zielna, ul. Zielna 37, Budynek C, Piętro V, Sala Warszawa( wejście od ulicy Bagno)

Spotkanie jest bezpłatne,  dedykowane  dla członków, pracowników, wolontariuszy NGO z województwa mazowieckiego

 

Zapraszamy serdecznie !

 Wszystkich chętnych prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i odesłania na adres    joannas@boris.org.pl  

do dnia  20 września 2013r.

Szczegółowy program seminarium oraz formularz zgłoszeniowy prosimy pobrać ze strony http://ekonomiaspoleczna.boris.org.pl

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc informujemy, iż w zakwalifikowaniu się na seminarium decydować będzie kolejność zgłoszeń.

 

Konferencja organizowana jest w ramach projektu „OWIES czyli Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Ekonomii Społecznej na Mazowszu”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

program OWIES 24.09

Formularz-zgłoszeniowy(1)

FORMULARZ A

FORMULARZ B

 

Stowarzyszenie BORIS zaprasza na szkolenia

„ Na czym polega fundraising?”

 Szkolenie „ Na czym polega fundraising?” to bezpłatne, 2 dniowe kompendium wiedzy z pozyskiwania funduszy na działalność organizacji pozarządowych (lub innych podmiotów ekonomii społecznej), połączone z case study i ćwiczeniami. Po szkoleniu będziesz wiedział, jak przygotować roczny plan działań fundraisingowych, gdzie szukać darczyńców indywidualnych i firm, jak przygotować się i przeprowadzić spotkanie ze sponsorem, oraz co to znaczy stworzyć motywujący komunikat fundraisingowy, czyli co „działa pozytywnie” na darczyńców.

Szkolenia odbędą się 24.06.2013r oraz 01.07.2013r w Warszawie.

                                                                         Serdecznie zapraszamy !!!

Więcej »

REKRUTACJA ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA Z POWODU ZBYT DUŻEJ LICZBY ZGŁOSZEŃ.

Google Grants to program firmy Google przeznaczony dla OPP (Organizacji Pożytku Publicznego). Program umożliwia bezpłatny dostęp do linków sponsorowanych w wyszukiwarce Google. Dzięki temu możesz skuteczniej dotrzeć do konkretnej grup darczyńców i beneficjentów, zainteresowanych obszarem w jakim działa Twoja organizacja. Ponadto, organizacje przyjęte do programu Google Grants otrzymują internetowe konto reklamowe oraz dzienną kwotę do wykorzystania w wysokości 330 USD. Środki można wydać np. na wsparcie kampanii fundraisingowej organizacji (także 1%!) lub promocję marki organizacji. Więcej informacji na temat w zakładce szkolenia

Zapraszamy organizacje pozarządowe z subregionu warszawskiego do skorzystania z 96 godzin indywidualnego doradztwa, mającego na celu pracę nad wewnętrznym rozwojem organizacji i rozpoczęciem przez nią działalności ekonomicznej.

Więcej informacji znajduje się TUTAJ.

Organizacje pozarządowe często występują w roli beneficjenta otrzymującego pomoc publiczną a także coraz częściej  w roli benefaktora – przekazującego  środki publiczne innym organizacjom.  Jednym z głównych przedmiotów kontroli instytucji zarządzających i pośredniczących jest właśnie pomoc publiczna. Brak stosowania właściwych przepisów prawnych i wynikających z nich procedur może utrudniać rozliczenie projektu oraz skutkować powstaniem kosztów niekwalifikowanych.

Więcej informacji o szkoleniu w zakładce Szkolenia.  

Rozpoczynamy rekrutację na bezpłatne usługi księgowe. Zapraszamy stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie i inne podmioty ekonomii społecznej do zgłaszania swoich kandydatur.   Więcej »