Gmina Szelków coraz aktywniej szuka inspiracji

Stanisława Retmaniak

Kto śledzi wydarzenia w gminie Szelków, ten wie że dzieje się dużo w społecznościach biorących udział w projekcie Ośrodka Wsparcia Inicjatyw Ekonomii Społecznej. I tak na przykład w Ciepielewie zawiązało się Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Lokalnego „Cieielewiacy”, którego członkinie i członkowie już zdiagnozowali potrzeby mieszkańców i piszą pierwsze projekty:

 

W Smrocku – Dworze i w Pomaskach, Koła Gospodyń Wiejskich rozpoczęły spotkania z ekspertką Małgosią Zaranek w poszukiwaniu produktu lokalnego, a dodatkowo w Smrocku mieszkańcy rozpoczęli działania wokół utworzenia wspólnego placu dla mieszkańców wsi.

A w Szelkowie praca nad Partnerstwem lokalnym, spotkania na „szczycie” instytucji i mieszkańców w poszukiwaniu wspólnego celu…:

Dodatkowo uczestnicy projektu OWIES wzięli udział w niezwykłej wizycie studyjnej w Dolinie Wisły organizowanej przez Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa, gdzie mogli zapoznać się z pomysłami jak organizować zajęcia w świetlicy, jak przywracać starodawne drzewa owocowe i jak współpracować z samorządem lokalnym by jeszcze mocniej aktywizować mieszkańców:

W gminie Ryjewo, spotkanie z samorządowcami.

Spotkanie dotyczące utworzenia świetlicy w Benowie

Wspólne zajęcia świetlicowe z dziećmi – jak to robić.

Sadzenie starych odmian jabłoni, szkółka lokalna.