Stowarzyszenie BORIS
ul. Warecka 4/6
00-040 Warszawa
(022) 620-31-92
(022) 890-94-49
boris@boris.org.pl

Wszelkich informacji udziela Joanna Sarnowska – kierownik projektu.
joannas@boris.org.pl
(022) 624 02 80