Nasz ośrodek oferuje wsparcie dla  stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni i innych podmiotów ekonomii społecznej (PES) w postaci prowadzenia kompletnej księgowości organizacji przez Biuro Rachunkowe „ABS Wydawnictwo” prowadzone przez pana Andrzeja Samborowskiego,  oraz Dorota Wyszomirska, posiadający wieloletnie doświadczenie w księgowości PES .Wsparcie dedykowane jest wszystkim podmiotom ekonomii społecznej ze szczególnym uwzględnieniem organizacji młodych (do jednego roku działalności), zarejestrowanych na terenach wiejskich (do 25 tysięcy mieszkańców) oraz organizacji uczestniczących w Wiejskim Inkubatorze Ekonomii Społecznej. W każdym roku projektu wsparcie otrzyma kolejne 7 organizacji.

 W wyniku przeprowadzonej przez nas rekrutacji wsparciem zostały objęte 28 organizacji z województwa mazowieckiego

USŁUGI PRAWNE 

Równolegle zapraszamy do korzystania z usług kancelarii prawnej, która oferuje wsparcie w   zakładaniu i rejestracji organizacji, przygotowywaniu statutów, wydawaniu opinii i konstruowaniu umów biznesowych.
Obecnie skupiamy się szczególnie na pomocy prawnej w zakładaniu organizacji. Jeśli więc potrzebują Państwo kompleksowego wsparcia prawniczego, które przeprowadzi Państwa przez cały proces rejestracyjny to serdecznie zapraszamy !
Więcej informacji po numerem 22 620–02-80 w godzinach 9:00 – 17:00.

Prosimy o zapozananie się z Regulaminem korzystania z bezpłatnych Usług Prawnych  Regulamin rekrutacji na usługi prawne