Głównym zadaniem Wiejskiego Inkubatora Ekonomii Społecznej jest wspieranie lokalnych społeczności w tworzeniu długofalowych planów przedsiębiorczości i integracji społecznej. Poprzez roczny cykl szkoleń, działań animacyjnych, spotkań z ekspertami, wizyt studyjnych – pomagamy mieszkańcom i lokalnym liderom w określeniu głównych celów rozwoju ich społeczności, szans i zagrożeń oraz sposobów ich realizacji.

Z naszego doświadczenia wiemy, że aby lokalne społeczności mogły się rozwijać a lokalni animatorzy mogli wykorzystać narzędzia zdobyte dzięki naszemu wsparciu potrzebny jest sprzyjający i wspierający Urząd Gminy. Dla tego ściśle współpracujemy z lokalnym samorządem proponując wdrożenia opracowanego przez nas modelu Partnerskiej Gminy.

Model Partnerskiej Gminy określa ogólne cele i zasady współpracy między lokalnymi aktorami (mieszkańcy – animatorzy – liderzy – lokalne partnerstwa – władze samorządowe) oraz ich rolę w rozwoju lokalnej społeczności, kapitału społecznego i ekonomii społecznej.

Każdego roku wybieramy gminy, w których pracujemy z pięcioma miejscowościami, lokalnym partnerstwem gminnym (jeśli takie nie funkcjonuje to pomagamy je zakładać) oraz Urzędem Gminy.

Zwieńczeniem pracy jest partycypacyjne tworzenie gminnego Program Rozwoju Przedsiębiorczości i Integracji Społecznej.

Poniżej załączamy Regulamin uczestnictwa w zajęciach Wiejskiego Inkubatora Ekonomii Społecznej. Regulamin uczestnictwa WIES

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi materiałami:

– Gmina Szelków